27.8 C
Bangkok
Thursday, July 25, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ ทำบุญถวายแผ่นพระคาถา “พระเจ้าตากฯ”

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ และบิ๊กบอส เมืองเศรษฐกิจพอเพียง นำทีมผู้บริหาร ร่วททำกิจกรรมพิเศษทำบุญถวายแผ่นพระคาถาสมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร และวัดอินทารามวรวิหารกรุงเทพฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เดินหน้าทำบุญพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สวดมนต์ถวายพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่เรียนดีและประพฤติดี  และมอบทุนพร้อมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหาร  

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทฯ, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารงานทั่วไปและ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมมอบทุนการศึกษาและหน้ากากอนามัยให้ชุมชนกับ 2 วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหาร

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ของ 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ได้แก่ ด.ญ.ชิชญา ศรีเศษนาม นักเรียนชั้นป. 2 ด.ช.โชติธนิต สายทอง นักเรียนชั้นป.3 ด.ช.กรณ์ดนัย เพชรศรี นักเรียนชั้นป. 4 ด.ช.ชิรวิทย์ โพธิ์เสือ นักเรียนชั้นป. 5 และด.ญ.อาตีละห์ ฮาลาบี นักเรียนชั้นป. 6,โรงเรียนวัดอินทารามได้แก่ ด.ญ.ตุลยดา เจริญชนม์ นักเรียนชั้นม.2, น.ส.กัญญาณัช ป้อมพิมพ์  นักเรียนชั้นม.3, น.สบุญญิศา ชื่นตะกูล นักเรียนชั้นม.4, นายศุภากร สวนสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม.5และน.ส.ชาลิสา ลายเครือวัลย์ นักเรียนชั้นม.6 พร้อมด้วยมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราจำนวน 5,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับชุมชนวัดหงส์และศูนย์บริการสาธารณะสุข 27 

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ฉบับเต็ม ให้ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและวัดอินทารามวรวิหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้สวดมนต์ถวายพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติ โดยที่วัดหงส์ฯ ถวาย 2 จุด และ วัดอินทารามฯ ถวาย 1 จุด

นอกจากนี้ก็ยังมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาทพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 10 ชิ้นให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี 2 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม และโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมกับได้มอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราจำนวน 5,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัยให้ 2 แห่งๆ ละ 1,000 ชิ้น ได้แก่ชุมชนวัดหงส์และศูนย์บริการสาธารณะสุข 27 

“หลังจากนี้ตนจะคงเดินหน้าถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ฉบับเต็มทั่วประเทศ ซึ่งครั้งต่อไปทางทีมงานฯ และ ทีม SKYMED NEW GEN ได้แจ้งว่าจะเดินทางไปถวายแผ่นพระคาถาฯ ที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วนอกจากจะนำแผ่นพระคาถาฯไปถวายแล้วยังจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีในพื้นที่ ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องนับถือศาสนาอะไร และมอบทุนช่วยเหลือให้แก่ชุมชนในพื้นที่อีกด้วย”

น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์กล่าว ถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเกี่ยวกับความรักสามัคคีกันในชาติว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบรรพชนของเราได้ช่วยเสียสละชีวิตรักษาแผ่นดินไทยไว้ ดังนั้นเราต้องรักษาแผ่นดินไทยไว้และต้องพัฒนาประเทศด้วย แล้วอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ต้องได้เวลาคิดนอกกรอบมาช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าล้ำสมัยกว่าประเทศอื่น และที่สำคัญคือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพราะคนดีจะสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีได้”

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles