น้ำตาลราชบุรี มอบเงินและสิ่งของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สู้ภัยโควิด 19

0
173
Sugar Rajburi Give Money and Stuff Banpong Hospital Fight Against Covid 19
Sugar Rajburi Give Money and Stuff Banpong Hospital Fight Against Covid 19

น้ำตาลราชบุรี มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพชร ผู้อำนวยการในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเพื่อสู้ภัยโควิด 19

คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี มอบหมายให้พวงทอง ลลิตไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการกลาง มอบเงิน และสิ่งของบริจาคให้แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพชร ผู้อำนวยการในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเพื่อสู้ภัยโควิด 19 ดังนี้

1. คุณอารยา อรุณานนท์ชัย และครอบครัวบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,000,000 บาท

2. กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรีสนับสนุนแอลกอฮอล์ 95% ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 2,000 ลิตร

3. พาลาทีน สวีทเทนเนอร์ใหม่ เพื่อคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวาน โดย บริษัท อีท เวลล์ จำกัดในเครือกลุ่มน้ำตาลราชบุรีขอส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์

4. คุณสุธาวรรณ ลลิตไพศาล และครอบครัว บริจาค เตียงคนไข้ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 เตียง มูลค่า 50,000 บาท

5. กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี ร่วมกับ บริษัท บาก้า จำกัด บริจาค เตียงคนไข้ (ไฟฟ้า) จำนวน 2 เตียงมูลค่า 100,000 บาท

6.กลุ่มพนักงานบริษัทน้ำตาลราชบุรี ร่วมบริจาคเตียงคนไข้ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 เตียง มูลค่า 50,000 บาท