ประกันขับดีเดินหน้าทำดี

0
130
Kubdee Insurance Go Ahead and Do Good
Kubdee Insurance Go Ahead and Do Good

ประกันขับดี โดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกัน และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำทีมโดย นางศศิวิมล ช่อลัดดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโดยตรงและตัวแทนอาวุโส ร่วมบริจาคมูลค่า 52,230.00 บาท โดยมี ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป