“พี่เลี้ยงการเงิน” โครงการดีๆ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยสร้างสุขทางการเงินให้คนไทย

0
107
Financial Mentor Best Project form Stock Exchange of Thailand Happy Money Give To Thai People
Financial Mentor Best Project form Stock Exchange of Thailand Happy Money Give To Thai People

“การเงิน” เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ใครที่เรียนรู้จนสามารถวางแผนการเงินให้ตัวเองได้แล้ว หากนำความรู้ที่มีส่งต่อไปช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังมีปัญหาก็น่าจะดี

นี่จึงเป็นที่มาของโปรเจ็ค “พี่เลี้ยงการเงิน” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงินกระจายไปแล้วทั่วประเทศ   

พี่เลี้ยงการเงินคืออะไร หลายอาจคงสงสัย พี่เลี้ยงการเงินก็คือผู้ที่เรียนรู้เรื่องการเงินจนสามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นให้กับตัวเองได้ แล้วยังได้เพิ่มพูนทักษะการให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินไปยังผู้อื่น โดยใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างง่าย รวมถึงให้คำแนะนำด้านการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สิน วางแผนการออม เพื่อให้ผู้อื่นเกิดทัศนคติทางการเงินที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน และสร้างเงินออมเพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณ

มีคำถามตามมาว่าแล้ว ใครล่ะที่จะเป็นพี่เลี้ยงการเงินได้ ความจริงแล้วทุกคนที่มีจิตสาธารณะที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น สามารถเป็นพี่เลี้ยงการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานที่อยากช่วยลูกน้องและเพื่อนพนักงานในองค์กรที่มีความทุกข์ทางการเงิน หรือตัวแทนสถาบัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยากให้องค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อส่งต่อความรู้การเงินแบบง่ายๆ

แต่ก่อนที่จะเป็นพี่เลี้ยงการเงินได้ จะต้องเข้าอบรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน โดยอบรมความรู้ผ่าน e-Leaning พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป ฝึกปฏิบัติ และ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

สำหรับ ประโยชน์ของการเป็นพี่เลี้ยงการเงิน แน่นอนว่าการเป็นพี่เลี้ยงการเงินนอกจากจะทำให้เรามีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างง่ายแล้ว ยังทำให้เรามีเครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน มีสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบ และทำให้เรามีเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงินร่วมกับองค์กรและชุมชนพันธมิตรมากมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เราได้รับความรู้และอัพเดตข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนเริ่มอยากรู้เรื่องโครงการพี่เลี้ยงการเงินมากขึ้น บางคนอาจจะสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงการเงินด้วย เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่ https://setga.page.link/C93iV9jH6ooDNMY79 หรือโทรสอบถามที่ 0-2009-9813, 0-2009-9815