สภากาชาดไทย ชวนบริจาคช่วยคนไทยสู้วิกฤติโควิด-19

0
156
Thai Red Cross Society Invite Donation Helping Thai People Through The Covid-19 Crisis
Thai Red Cross Society Invite Donation Helping Thai People Through The Covid-19 Crisis

สภากาชาดไทย เชิญชวนพี่น้องคนไทย และหน่วยงานต่างๆ รวมกำลังใจสนับสนุน “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” โดยบริจาคเงินผ่าน QR code E-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ เพื่อนำไปช่วยเหลือคนไทยฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ผ่านภารกิจ 4 ด้าน

สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลสงเคราะห์มีภารกิจ 4 ด้านในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่

1.การบริการทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี สถานีกาชาด 13 แห่ง

2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติคุกคามสุขอนามัยของประชาชน

3. การบริการโลหิต

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทั้งเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ไร้ที่พึ่ง

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัคซีนกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้น จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนหน่วยงานหรือผู้มีความพร้อมตามกำลังร่วมสนับสนุน “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”

บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ โดยท่านสามารถเช็คประวัติการบริจาคผ่านระบบ E-donation ของกรมสรรพากร ได้ที่ https://bit.ly/redcross-edonation (หลังการบริจาค 3-5 วันทำการ) หรือบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 623-1-00096-6

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้

ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์, แนบหลักฐานการโอนเงิน, ระบุ “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19”, ส่งมาที่ อีเมล donation@redcross.or.th