32.4 C
Bangkok
Monday, May 27, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้สกุลบาท 47,000 ลบ.

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้สกุลบาท 47,000 ลบ. เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องตามแผน ร่วมพัฒนาตลาดทุนไทย นำร่องออกหุ้นกู้ THOR BOND ภาคเอกชนเป็นรายแรกด้วยอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AAA(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  เปิดเผยถึงการเสนอขายหุ้นกู้ ปตท. ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ประเภทนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) มูลค่าเสนอขายรวม 47,000 ล้านบาท ว่า ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ ปตท. เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยยอดจองกว่า 2.73 เท่าของการเสนอขาย หรือกว่า 95,615.9 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้จากที่วางแผนไว้ที่ 35,000 ล้านบาท เป็น 47,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ  สถานะทางการเงินที่มั่นคง  และศักยภาพการดำเนินงานของ ปตท.  โดยการจัดหาเงินทุนครั้งนี้  ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานต่อเนื่องตามแผนงาน  รวมถึงชำระคืนเงินกู้ และทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

“ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤติ COVID-19 ปตท. ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ Powering Life with Future Energy and Beyond  ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต  เดินหน้าออกหุ้นกู้เพื่อเป็นช่องทางจัดหาเงินทุน  ให้การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  นับเป็นการช่วยสนับสนุนและพัฒนาตลาดทุนไทย  ด้วยเงินทุนหมุนเวียนในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง”

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้ 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ Compounded THOR + 0.18% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 0.96% 1.31% 1.79% และ 2.37% ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งมีนักลงทุนที่สนใจครอบคลุมทุกประเภท อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา)

หุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) ซึ่ง ปตท. เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยอ้างอิง THOR ในตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อเป็นการนำร่องและร่วมพัฒนาตลาดทุนให้มีรูปแบบการเสนอขายที่หลากหลายและตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุน 

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR โดย ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในไทยนั้น ถือเป็นต้นแบบของการนำอัตราดอกเบี้ย THOR ไปใช้อ้างอิงได้จริงในการระดมทุนของภาคเอกชน

ธปท. ขอชื่นชมและขอบคุณทาง ปตท. และผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับ ธปท. ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาด และส่งเสริมการนำอัตราดอกเบี้ย THOR ไปใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดตราสารหนี้ซึ่งมีนักลงทุนหลากหลายกลุ่ม โดย ธปท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลาดการเงินไทยจะมีการทำธุรกรรมการเงินอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR อย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป”

สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles