30.9 C
Bangkok
Sunday, June 23, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

ProPak Asia 2024 สร้างจุดแข็ง เพิ่มมูลค่าสินค้า อาหารและเครื่องดื่มส่งออกไทย

รัฐ-เอกชน ผสานความร่วมมือ ระดมความคิดดันสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทย รักษาตำแหน่งลำดับต้นผู้ส่งออกอาหารโลก วว.-สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าไทย-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เผยสร้างจุดแข็ง เพิ่มมูลค่าสินค้า ต้องเริ่มจาก 4 หัวใจหลัก ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนา ศึกษาเข้าใจตลาด นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในการผลิตและเพิ่มความรู้ อัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรม พร้อมร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ชั้นนําระดับเอเชีย

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึง กุญแจสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเกิดการพัฒนาและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ต้องนำการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์มาช่วย โดย วว. เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวเสริมหลักในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม การสนับสนุนการศึกษาและการอบรม การสร้างพันธมิตรระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว วว. ได้ใช้การวิจัยมาช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการสร้าง Soft Power ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของไทยในเวทีโลก

ส่วนการสนับสนุนงาน ProPak Asia 2024 นั้น วว. ได้ร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเน้นให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก การสนับสนุนมีทั้งการให้ความรู้ พัฒนาทักษะ การเสนอโอกาสให้ภาคเอกชนทำธุรกิจร่วมกับภาครัฐ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยกิจกรรมที่ วว. จัดขึ้นภายในงานฯ นอกจากบู๊ทจัดแสดงแล้ว ยังมีการสัมมนาที่น่าสนใจอีก 5 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งเรื่องอาหาร บรรจุภัณฑ์และความยั่งยืน อาทิเช่น การประเมิณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, มาตรฐานสากลสำหรับพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การยืดอาหารและการประเมิณอายุการเก็บด้วยบรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์, การตั้งค่าและการใช้ความไม่แน่นอนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิธีการทดสอบ รวมถึงการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับธุรกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย

ดร. เจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารลำดับต้นของโลก อุตสาหกรรมการผลิต แปรรูปและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจุดแข็งที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประเทศไทยและเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งภาพรวมแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมฯ จะยังเติบโต แต่สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรถึงจะพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มของไทยให้สูงขึ้นได้ โดยผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้สอดคล้องกับการผลิตที่พัฒนาขึ้น มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่จะยกระดับให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น  ช่วยลดต้นทุนทั้งด้านพลังงานและการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ฯลฯ มีความยืดหยุ่นทำให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นผู้ประกอบต้องกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือรูปแบบใหม่ เพื่อนำเสนอต่อตลาดที่เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายของวัตถุดิบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร หรือ Soft Power รูปแบบเฉพาะของไทยนำมาเพิ่มมูลค่าต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ได้อีกเป็นจำนวนมาก

ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงโอกาสและการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารและบรรจุภัณฑ์ของไทยสู่ตลาดโลกกว่า ตลาดโลกเป็นตลาดใหญ่มีมูลค่าและกำลังซื้อมหาศาล แต่ก็มากไปด้วยการแข่งขัน การครองส่วนแบ่งตลาดต้องศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างดี เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการ มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคได้

สำหรับประเทศไทยการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมีความโดดเด่นมาตลอด ซึ่งสถานการณ์การส่งออกในไตรมาส 1 ปี 2567 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารอยู่ที่ 3.7 แสนล้านบาท เติบโต 2.79% โดยกลุ่มสินค้าเกษตรอาหาร มีมูลค่าส่งออก 1.75 แสนล้านบาท เติบโต 8% ซึ่ง 5 อันดับแรก (การเติบโต %YOY) คือ ข้าว (เติบโต 49%) สินค้าไก่ (เติบโต 6%) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (หดตัว -17%) ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (หดตัว -13%) สินค้ากุ้ง (เติบโต 23%) ส่วนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร มีมูลค่าส่งออก 1.97 แสนล้านบาท (หดตัว -1.6 %)  โดย 5 อันดับแรก (การเติบโต %YOY) คือ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (เติบโต 9.5%) น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล (หดตัว -33%) อาหารสัตว์เลี้ยง (เติบโต 26%) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ (เติบโต 12%) เครื่องดื่ม (เติบโต 11%) สำหรับ 5 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าอาหารและเครื่องดื่มคาดว่าจะมีมูลค่าราว 6.2-6.5 แสนล้านบาท และทั้งปี 2567 คาดว่ามูลค่าอาหารและเครื่องดื่มจะมีมูลค่าราว 1.55 – 1.6 ล้านล้านบาท หรือเติบโตราว 3 % เมื่อเทียบกับปี 2566

ส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ คือ ต้องติดตามสถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลด้านต้นทุนการผลิต ทั้งการปรับค่าแรง ต้นทุนพลังงาน ดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงทรงตัวระดับสูง อัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงทุกเส้นทาง ปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตร ส่วนโอกาสและปัจจัยหนุน คือ ประเทศคู่ค้ายังต้องการสต็อกสินค้าเพื่อความมั่นคงทางอาหารและใช้บริโภคภายในประเทศ การเติบโตของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมภาคบริการของทั่วโลก มีการขยายการเจรจาทางการค้ากับตลาดใหม่มากขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนส่งผลดีต่อการส่งออก

การจัดงาน ProPak Asia 2024 ที่มีส่วนในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มของไทย  นายสรรชาย นุ่มบุญนํา – ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก โดยภาครัฐมีนโยบายให้ไทยเป็นครัวโลกในการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นนํ้าในภาคเกษตรกรรม การแปรรูปและส่งออก พร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต การวิจัยพัฒนาอาหารโปรตีนสูงจากพืช ฯลฯ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวและร่วมพัฒนาผู้ประกอบการไทย งาน ProPak Asia 2024 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ชั้นนําระดับเอเชียปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment” หรือ ยกระดับความสําเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วย แนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์

การผลิตยุคใหม่นั้น มีทิศทางการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพ อาทิ การใช้ IoT (Internet of Things) มาช่วยติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบและพลังงาน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการ ฯลฯ การใช้ AI (Artificial Intelligence) ในการควบคุม ปรับปรุงกระบวนการผลิต การทํางานประมวลผล ตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพวัตถุดิบ สภาพแวดล้อมการผลิต ประสิทธิภาพเครื่องจักร จําลองกระบวนการผลิต ทดสอบและปรับปรุงกระบวนการโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรจริง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดถูกรวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฯ ครั้ง

ProPak Asia 2024 จะใช้พื้นที่จัดแสดงเต็มภายในฮอลล์และโถงด้านหน้าทั้งหมดของไบเทค รวมพื้นที่กว่า 55,000 ตรม. มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 10% หรือ กว่า 2,000 ราย จาก 45 ประเทศ มีพาวิลเลี่ยนจากต่างประเทศร่วมจัดแสดงถึง 10 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อเมริกาเหนือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และไต้หวัน ถือเป็นทางลัดทำให้ไม่ต้องเดินทางไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆ ถึงยุโรปหรืออเมริกา ภายในงานฯ แบ่งเป็น 8 โซนจัดแสดง ประกอบด้วย 1) Processing Tech Asia 2) Packaging Tech Asia 3) Drink Tech Asia 4) Pharma Tech Asia 5) Lab&Test Asia 6) Packaging Solution Asia 7) Coding, Marking & Labelling Asia 8) Coldchain, Logistics, Warehousing & Factory Asia

ส่วนไฮไลท์ที่พลาดชมไม่ได้ ประกอบด้วย

1. I-Stage เวทีที่รวบรวม ความริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการลงทุนสําหรับโซลูชั่นทางธุรกิจในระบบห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและธุรกิจ FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) สินค้าอุปโภค บริโภค

2. ProPak Gourmet เวิร์คช็อปและสาธิตการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้นหาวิธีการยืดระยะเวลาความสด เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสําหรับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์นํ้าและอาหารทะเล

3. Future Food Corner พื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดระบบอาหารแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับอาหารแห่งอนาคต

4. Lab & Test Teather อัพเดทข้อกําหนดล่าสุดด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ยา สินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์สินค้า

5. Packaging Design Clinic พื้นที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

6. WorldStar, AsiaStar & ThaiStar Packaging Awards Display พื้นที่จัดแสดงบรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดออกแบบระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษที่ทาง World Packaging Organization หรือ WPO ได้เลือกมาจัดงาน WorldStar Global Packaging Award ที่งาน ProPak Asia เพื่อมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก

              สำหรับเวทีสัมมนาที่สำคัญประกอบด้วย

  • Global Packaging Forum 2024 โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก กว่า 20 ท่าน มาพูด

ถึงทิศทางในอนาคตของบรรจุภัณฑ์ในทุกมิติและทุกประเภทบรรจุภัณฑ์

2. Executive Talk: Asian Agri-Food Sector Transformation สัมมนาหลักในธุรกิจสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์นํ้า อาหารทะเลและสินค้าการเกษตร โดยเน้นถึงทิศทางของธุรกิจในกระดับภูมิภาค แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า

3. Beverage Executive Talk หัวข้อด้านธุรกิจเครื่องดื่ม ที่ได้ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจมาแลกเปลี่ยนและพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจเครื่องดื่ม

4. สัมมนาจาก วว. หนึ่งในพันธมิตรหลักของงาน ซึ่งจะมีกิจกรรมและสัมมนาภายในงานที่มุ่งเน้นยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ของไทย ผ่านการวิจัย การพัฒนาและการส่งเสริมนวัตกรรม

นอกจากนั้นภายในงานยังมีสัมมนาที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากกว่า 120 การประชุม จาก 400 หัวข้อ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั้งเรื่องการวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านการแปรรูป ปรุงสุก บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจอาหารและนํ้าดื่ม รวมทั้งมาตรฐานข้อกําหนดต่างๆ สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศและสินค้าการส่งออก รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากทางภาครัฐและหน่วยงานทางด้านการเงินที่จะมาให้คําปรึกษาอีกด้วย ทำให้คาดว่าการจัดงานฯ ครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 65,000 คน และยังมีการเชิญกลุ่มผู้ประกอบการจากประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ + 4 ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวันและบังคลาเทศ จํานวนกว่า 10,000 คน เดินทางมาชมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าฟังสัมมนาและเจรจาธุรกิจภายในงานอีกด้วย

ProPak Asia 2024 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 12–15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผู้สนใจรายละเอียดการจัดงานและต้องการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.propakasia.com  

            TISTR, the Federation of Thai Industries, the Thai Chamber of Commerce, and Informa Markets are collaborating to enhance the strength and value of Thailand’s food and beverage export products. They are showcasing ProPak Asia 2024 as a hub for global manufacturing innovations and trends.

The government and private sectors are joining forces to elevate Thai food and beverage products and maintain Thailand’s position as a top global food exporter. TISTR, the Federation of Thai Industries, the Thai Chamber of Commerce, and Informa Markets have identified four key principles for enhancing the strength and value of these products: leveraging research for development, understanding the market, incorporating modern technological innovations in production, and staying updated on industry trends. They will also co-host ProPak Asia 2024, a leading Asian exhibition showcasing technology in manufacturing, processing, and packaging.

Dr.Chutima Eamchotchawalit, Governor of the Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), emphasized that the key to developing and increasing the value of Thai food products lies in leveraging research, innovation, and processing and packaging technology. TISTR plays a crucial role in effectively developing these innovations and technologies in the food industry. This includes research and development, promoting innovation, supporting education and training, and fostering partnerships between the private and public sectors. Through these efforts, TISTR supports the government’s policy to promote Thai food products as a form of Soft Power, aiming to drive the development and growth of Thailand’s food industry on the global stage.

Regarding support for ProPak Asia 2024, TISTR has consistently collaborated with and backed the event, with a special focus on the packaging and food product technology sectors. The goal is to foster the growth of these industries into producers of top-tier food products meeting global standards. This support encompasses knowledge sharing, skill development, facilitating opportunities for private sector collaboration with the government, and advocating for the integration of technology and innovation in the food sector. At ProPak Asia 2024, TISTR will not only feature a booth but will also host five seminars covering diverse topics pertinent to food, packaging, and sustainability. These seminars will delve into areas such as carbon footprint assessment in packaging, international standards for eco-friendly plastics, enhancing food shelf life through packaging, commercializing protein products from research, and setting and using uncertainty in the development of testing methods. Furthermore, TISTR will provide consulting and research and development support tailored to promising startups within the food industry.

Dr.Charoen Kaowsuksai, Chairman of Food and Beverage Industry Club, the Federation of Thai Industries, stated that Thailand is one of the world’s leading food producers. The country’s strengths lie in its food and beverage manufacturing, processing, and related industries, which provide food security and generate significant revenue. Despite the ongoing growth in the food, beverage, and packaging industries, the key challenge is to develop and enhance the value of Thai food and beverage products. Modern entrepreneurs must learn and adapt to advanced production methods, using innovation and technology as the foundation to elevate product standards, improve food safety, reduce energy and production costs, and address labor shortages. Flexibility is crucial, enabling quicker and easier adjustments in production processes. Entrepreneurs should also be bold in creating new and innovative products for an ever-expanding market. They can leverage Thailand’s diverse raw materials, local culinary wisdom, and unique Soft Power to add value and develop distinctive food and beverage products.

Dr. Visit Limlurcha, Vice Chairman of the Thai Chamber of Commerce, Chairman of Processed Food and Future Food Committee, highlighted the opportunities and strategies for Thailand’s food and packaging industries to thrive in the global market. Despite its vast potential and purchasing power, the global market is fiercely competitive. Expanding market share necessitates a deep understanding of consumer trends and behaviors to offer products that meet demand, captivate interest, and draw in consumers.

Thailand’s food exports have consistently excelled, reaching 372 billion baht in the first quarter of 2024, with a growth of 2.79%. Within agricultural food products, exports totaled 175 billion baht, growing by 8%. The top five products (with growth %YOY) were rice (growing by 49%), poultry products (6% growth), cassava products (declining by 17%), fresh, chilled, frozen, and dried fruits (declining by 13%), and shrimp products (growing by 23%). In the agro-industrial product category, exports amounted to 197 billion baht, experiencing a slight decline of 1.6%. The top five products (with growth %YOY) were canned and processed seafood (growing by 9.5%), sugar and molasses (declining by 33%), pet food (growing by 26%), wheat flour product and other processed foods (growing by 12%), and beverages (growing by 11%). For the first five months of 2024, the value of food and beverage exports is estimated to be around 620-650 billion baht, with a projected total for the year of approximately 1.55 – 1.6 trillion baht, reflecting a 3% growth compared to 2023.

For entrepreneurs, staying closely tuned to economic shifts, geopolitical tensions, and cost fluctuations—such as labor, energy, and shipping rates—is crucial. Additionally, they should monitor high policy rates and drought concerns impacting agriculture. On the opportunity side, trading partners continue to seek product stocks for food security and domestic demand. Furthermore, the global tourism and hospitality sectors are thriving, creating opportunities for new market negotiations. The devaluation of the Thai baht also provides an advantage for exports.

Regarding the organization of ProPak Asia 2024, which supports the development of Thailand’s food and beverage processing industry, Mr.Sanchai Numboonnam, General Manager of Informa Markets Thailand, remarked: “Thailand ranks 12th globally in food exports. The government aims to position Thailand as the ‘kitchen of the world,’ from agricultural production to processing and exports, fostering a hub for food security and the research and development of future foods and high-protein plant-based foods. To support this vision and nurture Thai entrepreneurs, ProPak Asia 2024, as Asia’s leading exhibition of processing and packaging technology, adopts the theme ‘Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation, and Investment’.

Modern manufacturing is increasingly incorporating technology to enhance capabilities. For instance, IoT (Internet of Things) is used to monitor, inspect, and control production processes, optimize raw material and energy use, and reduce production losses. The development of automated machinery and factories, along with robotic technology, helps minimize errors and boost production efficiency. Additionally, AI (Artificial Intelligence) is employed to control and improve production processes, make decisions, analyze raw material quality, monitor production conditions, and evaluate machinery efficiency. AI also simulates production processes and tests and improves them without using actual resources. All these advancements are featured as part of this event.

ProPak Asia 2024 will utilize the entire exhibition space within the halls and front concourse of BITEC, covering over 55,000 square meters. The number of exhibitors has increased by 10% from last year, now totaling over 2,000 from 45 countries. The event will feature international pavilions from 10 countries: Germany, France, Switzerland, Italy, North America, China, Japan, Korea, Singapore, and Taiwan. This offers a convenient way to see new technologies without traveling to Europe or America. The exhibition is divided into eight zones: ProcessingTechAsia, PackagingTechAsia, DrinkTechAsia, PharmaTechAsia, Lab&Test Asia, PackagingSolutionAsia (technology for packaging production), Coding,Marking&LabellingAsia, and Coldchain,Logistics,Warehousing&FactoryAsia.

Highlights not to be missed include:

– I-Stage: A platform for creative thinking, innovation, and investment in business solutions for the food and beverage industry, FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), and consumer products.

– ProPak Gourmet: Workshops and demonstrations on using technology for processing and product development, focusing on methods to extend freshness and add value to raw materials for meat, poultry, seafood, and aquatic products.

– Future Food Corner: Exchanging ideas on future food systems with manufacturing and packaging technologies, along with unveiling the future food experience.

– Lab & Test Theatre: Stay updated on food safety regulations, inspection technologies, and quality control standards for processing food, beverages, pharmaceuticals, consumer goods, and packaging.

– Packaging Design Clinic: A zone providing consultation on packaging design.

– WorldStar, AsiaStar & ThaiStar Packaging Awards Display: Display features packaging designs that have won competitions at national, regional, and global levels. This year is particularly noteworthy as the World Packaging Organization (WPO) has chosen ProPak Asia to host the WorldStar Global Packaging Award ceremony, recognizing winners of the international packaging design competition.

Key seminar platforms include:

1.Global Packaging Forum 2024: Featuring over 20 global packaging experts discussing future trends across all types of packaging.

2.Executive Talk: Asian Agri-Food Sector Transformation: Focusing on the processed meat, poultry, seafood, and agricultural product industries, this seminar covers regional business trends and strategies for adding value to products.

3.Beverage Executive Talk: High-level executives in the beverage industry will share insights and discuss the future direction of the business.

4.TISTR Seminars: Organized by one of the event’s main partners, these seminars and activities aim to enhance Thailand’s food and packaging industries through research, development, and innovation promotion.

Moreover, there will be over 120 seminars covering 400 topics, led by speakers and experts. These sessions will address research, innovations in processing, cooking, packaging, and the food and beverage business. They will also discuss various standards and regulations for both domestic and export consumer goods. Additionally, there will be consultations on investment incentives from government and financial institutions. Attendance is expected to exceed 65,000 visitors. Moreover, more than 10,000 business operators from ASEAN + 4 countries, including Korea, Japan, Taiwan, and Bangladesh, have been invited to explore technologies, attend seminars, and engage in business negotiations.

ProPak Asia 2024 is set to occur from 12-15 June at the Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) in Bangna. For event details and pre-registration, visit www.propakasia.com.

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles