โออาร์ มอบบัตรเติมน้ำมันหนุนจิตอาสาในภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 มูลค่ากว่า 1 ล้าน

0
152
OR Give Fuel Card Volunteer Move COVID 19 The Patient
OR Give Fuel Card Volunteer Move COVID 19 The Patient

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) มอบบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card ให้แก่หน่วยงานจิตอาสาที่ปฏิบัติภารกิจในการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 4 หน่วยงาน รวมมูลค่ากว่า 320,000 บาท ดังนี้

1.เฟสบุ๊คเพจ อีจัน มูลค่า 125,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนรถยนต์ของจิตอาสาที่ออกปฏิบัติการ จำนวน 25 คัน ในภารกิจรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยังที่พักอาศัย

2.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีภายใต้ “โครงการ Taxi COVID-19” มูลค่า 25,000 บาท เพื่อใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากโรงพยาบาลราชวิถี และสถานพยาบาลอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยังที่พักอาศัย

3.“โครงการ เราต้องรอด”  โดย กลุ่ม Up for Thai  มูลค่า 100,000 บาท สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายของจิตอาสาในการส่งอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับชุมชนต่าง ๆ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4.สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน “เต็กก่า” จีโหงวเกาะ จังหวัดกาฬสินธุ์ มูลค่า 70,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนรถยนต์ของสมาคมที่ออกปฏิบัติการ ในการปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากกรุงเทพมหานคร กลับภูมิลำเนาภาคอีสาน

ผ่านมา โออาร์ ได้ส่งมอบบัตรเติมน้ำมัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 และหน่วยงานจิตอาสาต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) องค์กรทำดี และศูนย์เส้นด้ายกระจายเส้น (เพจเส้นด้าย) ไปแล้ว รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด รวมยังได้จัดสรรบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card และมีแผนจะส่งมอบให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นตามความต้องการในช่วงสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น รวมมูลค่าการสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท พร้อมระดมสรรพกำลัง ร่วมสนับสนุนหน่วยงานจิตอาสา ดูแลคุณภาพชีวิตคนไทย เคียงข้างสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤต ไปด้วยกัน