25 C
Bangkok
Wednesday, September 28, 2022
010
002
previous arrow
next arrow

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการประชาชนโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 เป็นหนึ่งในโครงการที่การเคหะแห่งชาติขอรับคืนจากบริษัทเอกชน และนำมาบริหารจัดการเอง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับเช่าในราคาที่สามารถรับภาระได้ รวมไปถึงการบริหารจัดการภายในโครงการฯ ให้น่าอยู่อาศัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการฯ ได้แก่ ทำสัญญาเช่า ชำระเงินค่าเช่า ประชาสัมพันธ์ การตอบข้อซักถามต่าง ๆ และการทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในการทำสัญญาเช่าโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติแล้ว จำนวน 117 ห้อง จากจำนวน 360 ห้อง การเคหะแห่งชาติยังคงเปิดบริการให้ผู้อยู่อาศัยมาทำสัญญาอย่างต่อเนื่อง

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,506FollowersFollow
20,100SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles