Dow เปิดตัวเทคโนโลยีซิลิโคนใหม่ล่าสุด เพิ่มสมรรถนะในยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด

0
112
Dow Introduces New Silicone Technologies That Advance Electric Hybrid Vehicle Performance Reliability and Sustainability
Dow Introduces New Silicone Technologies That Advance Electric Hybrid Vehicle Performance Reliability and Sustainability

ผลิตภัณฑ์ DOWSIL™ รุ่นใหม่มีการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม การนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย และการควบคุมการระเหย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติขั้นสูง

Dow  (NYSE: Dow) เปิดตัวเทคโนโลยีซิลิโคนรุ่นใหม่ 3 รายการสำหรับการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมรุ่นใหม่ดังกล่าวประกอบด้วย  DOWSIL™ TC-2035 CV AdhesiveDOWSIL™ TC-4551 CV Gap Filler และ DOWSIL™ TC-4060 GB250 Thermal Gel โดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ช่วยเพิ่มมูลค่าที่สูงและประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายอยู่แล้วของผลิตภัณฑ์ซิลิโคนของ Dow เพื่อตอบสนองความต้องการด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ในการนี้ คุณสมบัติที่ก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ DOWSIL™ ประกอบด้วยสมรรถนะที่เชื่อถือได้ การนำความร้อนสูง และการควบคุมการระเหยสำหรับการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อผลิตภาพที่มากขึ้น

“เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุด ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีวัสดุที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัย” Luc Dusart ผู้จัดการฝ่ายการตลาดยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท Dow กล่าว “ด้วยความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ประจักษ์มานานหลายทศวรรษ Dow มุ่งขยายผลิตภัณฑ์โซลูชันวัสดุซิลิโคนของเราต่อไปเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้ด้วยการเพิ่มความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย และสมรรถนะให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เราช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายการผลิตพร้อมทั้งยังลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของลูกค้าด้วย”

เทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ

กาวซิลิโคน DOWSIL™ TC-2035 CV Adhesive มีการนำความร้อนสูง แห้งเร็ว และมีเสถียรภาพดีเยี่ยมในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องสำหรับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ ซึ่งรวมถึงหน่วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัย (ADAS) และหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ขณะที่ซิลิโคนอุดช่องว่าง DOWSIL™ TC-4551 CV Gap Filler มีการนำความร้อนสูงและสมรรถนะที่เชื่อถือได้เช่นกันในด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับยานยนต์, ECU และ ADAS

ทั้ง DOWSIL™ TC-2035 CV Adhesive และ DOWSIL™ TC-4551 CV Gap Filler ยังมีคุณสมบัติการควบคุมการระเหย ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมด้านความยั่งยืนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยังช่วยหลีกเลี่ยงการขัดข้องของพื้นที่หน้าสัมผัสไฟฟ้าซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการระเหยของสารระเหย

การกระจายความร้อนดีเยี่ยมสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ออกใหม่รายการที่สาม ได้แก่เจลความร้อน DOWSIL™ TC-4060 GB250 Thermal Gel มีการนำความร้อนสูงที่สุดที่ 6 W/m.K สมรรถภาพการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมของวัสดุนี้ประกอบกับคุณสมบัติการกระจายความร้อนที่ยอดเยี่ยม ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่าง ๆ อย่างเช่น ในคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ และเครื่องชาร์จที่ติดตั้งในตัวรถสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ เจลความร้อนที่มีลักษณะนิ่มนี้ยังช่วยคลายความเค้นและดูดซับแรงสะเทือน อีกทั้งยังทำงานอย่างเชื่อถือได้ในสภาวะที่มีการขับเคลื่อนสูงและอุณหภูมิสูง

DOWSIL™ TC-2035 CV Adhesive, DOWSIL™ TC-4551 CV Gap Filler และ DOWSIL™ TC-4060 GB250 Thermal Gel ยังสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดระยะเวลาของวงจรการผลิตด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างเช่น การแห้งเร็วที่อุณหภูมิห้อง การยึดเกาะโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไพรเมอร์บนพื้นผิวบางชนิด และการกระจายความร้อนอย่างแม่นยำ