ฉลอง 100 ปี ยุวกาชาดไทย ชวนร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ชิงรางวัลมูลค่า 75,000 บาท

0
119
Celebrate 100 Years Young Thai Red Cross Invite a Logo Design Contest
Celebrate 100 Years Young Thai Red Cross Invite a Logo Design Contest

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด เตรียมฉลองครบรอบ 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ศกหน้า ชวนสมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 75,000 บาท

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ร่วมประกวดออกแบบโลโก้ของยุวกาชาด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด “99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 27 มกราคม 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 75,000 บาท สามารถอ่านเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1RB1-oHhZAd8RCT5bhE98pfU_84Rf9nZz

ส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโทร.0-2628-6405 ในวันและเวลาราชการ