บางกอกฟรีเทรดโซน มอบเงิน 1 ลบ. ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางเสาธง

0
198
Bangkok Free Trade Zone Give 1 Million Baht Community Isolation Bangsaotong Sub District Municipality
Bangkok Free Trade Zone Give 1 Million Baht Community Isolation Bangsaotong Sub District Municipality

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) มอบเงินสมทบกองทุน รวมเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) และเงินสมทบค่าอาหารจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในการสนับสนุนการเปิด “ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง” เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว จำนวน 200 เตียง ก่อนส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายอำนาจ เเซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลบางเสาธง เคหะบางพลี โครงการ จ.สมุทรปราการ