27.8 C
Bangkok
Thursday, July 25, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครอาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนใน กทม. และภูมิภาค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน สภากาชาดไทยในฐานะองค์กร สาธารณกุศลระดับชาติและมีพันธกิจหลักที่สำคัญด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ได้ระดมรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจิตอาสา และอาสาสมัครทั่วไปมาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวว่า “ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้รับวัคซีน 100 ล้านโดส เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนชาวไทย สภากาชาดไทย จึงต้องเร่งระดมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครทั่วไป เพื่อมาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทยกำหนดจุดบริการฉีดวัคซีน 2 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ จุดฉีดวัคซีนชุมชนคลองเตย (โลตัสพระราม 4) และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามย่านมิตรทาวน์ และจะขยายเพิ่มเติมไปยังสถานีกาชาด ที่ 2 แพร่งภูธร และ สถานีกาชาด ที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค) ด้วย หากเรามีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครมากพอ จะมีการกำหนดจุดการให้บริการฉีดมากขึ้น หรือส่งอาสาสมัครไปช่วยหน่วยงานอื่นให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบโดสให้เร็วที่สุด การได้รับวัคซีนเร็วที่สุดจะช่วยลดการสูญเสียได้มากขึ้นตามไปด้วย”

ในส่วนภูมิภาค สภากาชาดไทย มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด ร่วมกับ สถานีกาชาด 11 แห่ง หารือกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและภาคเอกชนที่พร้อมให้ความร่วมมือ ในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่จุดบริการฉีดวัคซีนตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ กำหนด และให้สถานีกาชาดและภาคบริการโลหิตแห่งชาติในพื้นที่ สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ห้องอุณหภูมิต่ำ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความเหมาะสม และให้เหล่ากาชาดจังหวัดเปิดรับอาสาสมัคร เพื่อประจำจุดต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มแพทย์และพยาบาล ได้แก่ บุคลากรของสถานีกาชาด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกสภากาชาดไทย และเปิดรับบุคคลภายนอก อาทิ แพทย์และพยาบาลที่มีจิตอาสา หรือเกษียณราชการแล้ว

2. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีหรือการทำงานด้านธุรการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้

ความช่วยเหลือในการแจกบัตรคิว กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงบันทึกน้าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการรับอาสาสามัครได้ที่สายด่วน โทร.0-2021-1664

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles