30.9 C
Bangkok
Sunday, June 23, 2024
010
002
previous arrow
next arrow

การเคหะฯ ผนึกภาคี เดินหน้า “SSC” โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่ยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เผยแพร่นิทรรศการ โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well-being: SSC) ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.nha.co.th เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ และการเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” พร้อมร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และลุ้นรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ ระหว่าง 14-25 มิถุนายน 2564

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well-being) หรือ “SSC” มาตั้งแต่ปี 2560 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุนการดำเนินโครงการ “SSC” ในมิติที่แตกต่างกัน สามารถเดินหน้าโครงการนำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติบุคคล 1) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางสำคัญของโครงการบ้านเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ที่การเคหะแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวต่อว่า การเคหะแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลและความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ “SSC” จัดทำเป็นนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน รวมถึงยังเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในครั้งนี้อีกด้วย โดยเนื้อหาสำคัญของนิทรรศการเป็นการเผยแพร่การเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” การเคหะแห่งชาติได้บันทึกเทปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนโดยมีผู้แทนจากภาคีสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ “SSC” เข้าร่วมเสวนา

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ และรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงภาพรวมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการก้าวไปสู่ Smart and Sustainable Community โดยการบูรณาการด้วยหลัก 3P ได้แก่ Profit ผลกำไร, People คุณภาพชีวิตของประชาชน และ Planet สิ่งแวดล้อม

National Housing Authority
National Housing Authority

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานด้าน SSC ของการเคหะแห่งชาติที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 พร้อมทั้งจัดทำโครงการนำร่องที่เกิดขึ้นในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ 1) รวมทั้งแนวทางของ SSC ที่อยู่ในการขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะสุขประชา ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดร. ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา  ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ด้านความมั่นคงของระบบนิเวศ การจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึง แนวทางความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในการสนับสนุน Smart and Sustainable Community จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ส่วน ดร. สิริพัชร์ ไผ่สุวัฒน์ Innovation Specialist บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะภายในชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่มุ่งเน้นแนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการพัฒนาเพื่อป้องกันโรคมากว่าการรักษาโรคเพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน และ นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับ SSC และการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายหลัง COVID-19 เพื่อเป้าหมายการลดต้นทุนการใช้ชีวิตของคนอันนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี เกิดความสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“นิทรรศการออนไลน์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการรวบรวมข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการ SSC รวมถึงเปิดมุมมองเกี่ยวกับชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ขอเชิญชวนร่วมรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.nha.co.th รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ SSC ได้ที่เว็บไซต์และแฟนเพจของการเคหะแห่งชาติ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวเชิญชวน

Related Articles

Stay Connected

22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles