SAM มอบเงินบริจาค มูลนิธิพระดาบส

SAM มอบเงินบริจาค มูลนิธิพระดาบส

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท สมทบเข้ากองทุน “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด” เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาวิจัย จัดหา และพัฒนาครู สำหรับโรงเรียนพระดาบส โดยมีพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

Leave a Reply