skip to Main Content
SAM ผนึก กบข. ดันโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ช่วยสมาชิกปลดภาระหนี้เบ็ดเสร็จ

SAM ผนึก กบข. ดันโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ช่วยสมาชิกปลดภาระหนี้เบ็ดเสร็จ

SAM เปิดโอกาสสมาชิก กบข. ที่มีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายสามารถสมัครเข้าโครงการ “คลินิกแก้หนี้” เพื่อรับบริการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว คาดช่วยปลดภาระหนี้ของบุคลากรภาครัฐจากหนักเป็นเบา

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า SAM  ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและได้รับมอบหมายให้ดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับภาคประชาชน โดยเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้หลายรายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ซึ่งการร่วมมือกับ กบข. ในครั้งนี้ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

SAM


สมาชิก กบข. ที่ต้องการสมัครร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระกับเจ้าหนี้ 2 แห่งขึ้นไปทั้งที่เป็นธนาคาร และ/หรือ Non-bank รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ถูกดำเนินคดี หรือ หากถูกดำเนินคดีอยู่ ต้องยังไม่มีคำพิพากษา โดยหนี้ที่เป็นนั้นต้องเป็นหนี้เสีย คือไม่ได้ชำระหนี้หรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำ ให้กับบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ และ/ หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่เรียกว่า Non- bank รวม 35 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562  โดยสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน My GPF Application เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ SAM กำหนด เมื่อสมาชิกผ่านการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และได้รับการยืนยันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Non-bank) เจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการได้ ทางเจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมายสมาชิกเพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรับบริการดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงในหลากหลายช่องทาง ทั้ง Call Center 02-610-2266 หรือเฟซบุ๊ก คลินิกแก้หนี้  และเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com

SAM


นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
เปิดเผยว่า กบข. ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้และการวางแผนการเงินให้กับสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องการบริหารหนี้สิน เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน และมีเงินเพียงพอสำหรับวัยเกษียณ โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  จัดโครงการ คลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบองค์รวมให้กับสมาชิก โดย SAM จะพิจารณารายละเอียดหนี้และดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นหนี้จาก บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก กบข.

นอกจากนี้ ในปี 2562 กบข. ยังได้จัดโครงการสร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อลดภาระหนี้ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว นอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันแล้ว กบข. ยังเน้นการให้ความรู้และส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิก โดยจัดการอบรมหัวข้อ ‘เป็นหนี้… ปลดหนี้’  ให้สมาชิกใน 10 จังหวัด พร้อมให้คำแนะนำแบบส่วนบุคคลแก่สมาชิกผ่านศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข. เพื่อร่วมวางแผนลดหนี้ ตลอดทั้งปีอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook กบข. หรือ Line@GPFCommunity หรือที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1179

Back To Top