Thursday, October 22, 2020
Home More&More สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เสนอนายกฯ ผ่าน 3 ประเด็นหวังแก้ปมธุรกิจรับปลูกสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เสนอนายกฯ ผ่าน 3 ประเด็นหวังแก้ปมธุรกิจรับปลูกสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” ร่วมประชุม workshop ตามคำเชิญพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอ 3 ประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนช่วยผู้ต้องการปลูกสร้างบ้านเอง และเป็น Real Demand ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 2% ของค่าปลูกสร้างบ้านแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ในเวลา 5 ปี ยกเว้นภาษีที่ดินไม่เกินคนละ 200 ตารางวา, การลงทะเบียนผู้ประกอบการรับสร้างบ้านให้อยู่ในระบบ และต้องการให้รัฐส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา พร้อมลดอุปสรรคธุรกิจด้วยการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างภาครัฐมีการปฎิรูปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดประชุม Workshop กับภาคธุรกิจต่างๆ ตามแนวทาง “รวมไทยสร้างชาติ” ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน และจากทุกระดับของสังคม รวมถึง “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” (Home Builders Association : HBA) เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคบริการที่ได้รับเชิญร่วมระดมความคิดและวิธีขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่อนาคต โดยมี นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, นางพัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ และ นายโอฬาร จันทร์ภู่ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม Workshop พร้อมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และตัวแทนจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ด้วยมากกว่า 25 ท่าน

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builders Association : HBA) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว รวมถึงภาพรวมตลาดบ้านสร้างเองนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เห็นได้จากบ้านเดี่ยวที่ขออนุญาตก่อสร้างเองทั่วประเทศ (บ้านที่อยู่นอกโครงการจัดสรร) ในปี 2562 มีจำนวนถึง 100,657 หลัง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 208,675 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้หากแยกเป็นบ้านเดี่ยวที่จดทะเบียนใหม่ใน กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2562 เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเองมีจำนวน 18,029 หลัง เพิ่มขึ้น 3% (จากปี 2561)

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินว่างเปล่าไม่น้อยกว่า 120  ล้านตารางเมตร และในจำนวนนี้กว่า 50% อยู่ใน 10 เขตหลักที่เป็นพื้นที่สำหรับสร้างบ้านเอง และในขณะเดียวกันมีบ้านที่สร้างเองที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปมีจำนวน 300,000 หลัง พร้อมจะรื้อถอนและปลูกสร้างใหม่ ซึ่งผู้บริโภคที่ปลูกสร้างบ้านเองนั้น จะเป็นกลุ่มคนที่เก็บและออมเงินสำหรับปลูกสร้างบ้านของตนเอง และเป็น Real Demand ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการสร้างบ้านเพื่ออยู่จริงไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะขอกู้ธนาคารเพียง 50% ด้วยเหตนี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนในประเด็นหลักๆดังนี้

ประเด็นที่ 1. มาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่กลุ่มธุรกิจบ้านสร้างเองไม่เคยอยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ จึงขอให้รัฐบาลสนับสนุน ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 2% ของค่าปลูกสร้างบ้านแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ในเวลา 5 ปีสามารถนำไปลดหย่อนเฉลี่ยเท่าๆกัน)ของรอบบัญชีภาษี และมาตรการยกเว้นภาษีที่ดินให้ผู้มีที่ดินเปล่าไว้สำหรับปลูกสร้างบ้าน (บ้านหลังแรกหรือคนที่ไม่เคยมีบ้านเลย) ไม่เกินคนละ 200 ตารางวา ซึ่งมาตรการดังกล่าวถ้าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ก็จะทำให้บุคคลทั่วไปสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ทั้งที่มีที่ดินอยู่แล้วจะไม่ต้องขายออกไปเพื่อลกภาระภาษีหรือผู้ที่จะซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ รัฐไม่ต้องเสียหายเรื่องของภาษีส่วนนี้มาก และแสดงถึงความเห็นใจประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือให้ประชาชนมีโอกาสที่จะมีบ้านได้ง่ายขึ้น

ประเด็นที่ 2. การลงทะเบียนผู้ประกอบการรับสร้างบ้านให้อยู่ในระบบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและลดเรื่องการทิ้งงาน สร้างบ้านแล้วไม่ได้บ้าน เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ อีกทั้งจะเป็นการที่ภาครัฐยังสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในระบบอีกไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี

ประเด็นที่ 3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา กล่าวคือ ปัจจุบันในภาคธุรกิจรับสร้างบ้านยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านอาชีวะเพื่อมาพัฒนางานด้านนี้อีกจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐช่วยส่งเสริมเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่รวมถึงผู้ปกครองเห็นคุณค่าของงานด้านอาชีวะศึกษา และมีการพัฒนาต่อยอดงานด้านคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

พร้อมกันนี้นายวรวุฒิ ยังกล่าวด้วยว่า ยังมีกติกาของรัฐที่ยังเป็นอุปสรรคที่ต้องการให้มีการแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างตามเขตต่างๆ มีควาล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ มีการปฎิรูปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- Advertisment -

Most Popular

บริดจสโตน รับรางวัล Business Partner Award 2020 จากไทยเบฟเวอเรจ 2 ปีซ้อน

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนิสิตา ศิรธรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2020 (Gold Award) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากงาน ThaiBev Business Partner Conference...

New Honda GROM มินิไบค์ดีไซน์ใหม่ขุมพลังใหม่ เท่ได้ D.I.Y. เองได้แบบไร้ขีดจำกัด

เอ.พี. ฮอนด้า สร้างปรากฏการณ์สนั่นวงการรถจักรยานยนต์ไทยอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัว New Honda GROM มินิไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย พัฒนาภายใต้คอนเซปต์ “Mod It Yourself แต่งใหญ่...ใส่ให้สุด” เน้นความสนุกในการแต่งรถในสไตล์ที่หลากหลายได้ด้วยตัวเอง ขับขี่มันส์ด้วยเครื่องยนต์ใหม่ 125 ซีซี เกียร์ 5 สปีด พร้อมด้วยฟังก์ชันล้ำสมัยครบครัน วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์...

ราคาน้ำมันดิบโลกผันผวน COVID-19 ระบาดหนักชาติตะวันตก

ปตท.เผยผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดน้ำมันสัปดาห์ 12-16 ต.ค. 63 และคาดการณ์สัปดาห์ 19-23 ต.ค. 63 โดยตลาดน้ำมันสำเร็จรูปเบรนท์ (ICE Brent) ราคา 42.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น +0.30 ตลาดน้ำมันสำเร็จรูป เวสท์เท็กซัสฯ (NYMEX WTI)...

คาร์ ฟอร์ แคช ส่งแคมเปญ “รับเงินด่วนในวันเดียว”

คาร์ ฟอร์ แคช ผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อคนมีรถ เดินหน้ายกระดับการให้บริการ ส่งแคมเปญ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินด่วน 1-Day วันเดียว* ชูจุดขายรับเงินภายใน 1 วันหลังอนุมัติ สำหรับสินเชื่อแบบไม่โอนเล่มทะเบียน สนับสนุนกลุ่มเจ้าของธุรกิจรายย่อยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนรถเป็นเงินทุนง่ายๆ...

Recent Comments