Wednesday, January 20, 2021
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Home 2021 AP NEW GEN DESIGNER มอบรางวัลให้ 3 นักออกแบบรุ่นใหม่คุณภาพ

AP NEW GEN DESIGNER มอบรางวัลให้ 3 นักออกแบบรุ่นใหม่คุณภาพ

เอพี (ไทยแลนด์) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย เผยโฉม 3 นักออกแบบรุ่นใหม่ดีเด่น ในโครงการ “AP NEW GEN DESIGNER” – สร้างนักคิด ต่อยอดดีไซน์สร้างสรรค์ เจ้าของผลงานการออกแบบพื้นที่สีเขียวกับการอยู่อาศัยในชีวิตแนวตั้ง 3 สไตล์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนต่างไลฟ์สไตล์ในคอมมูนิตี้เดียวกัน ภายใต้โจทย์ NEW BREATH OF THE CITY ที่เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแข่งขันขึ้น เพื่อเอ็มพาวเวอร์นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ อนาคตของวงการดีไซเนอร์ไทย ให้ได้พัฒนาความสามารถเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต ผ่านการเรียนรู้การขับเคลื่อนพลังความคิดได้อย่างเป็นระบบ จากการลงมือทำจริง กับโจทย์ของคนที่ใช้งานจริง

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า “วันนี้เราได้ผลงานการออกแบบชนะเลิศจาก 3 ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้กระบวนการคิดในเชิงออกแบบในทุกขั้นตอน ไปจนถึงการลงมือทำจริง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็มที่สามารถถ่ายทอดความเข้าใจของนักออกแบบที่มีต่อลูกค้า (customers) ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะกระบวนการทำความเข้าใจถึงปัญหาที่ผู้ใช้งานกำลังเผชิญอยู่ และนำมาสู่ดีไซน์โซลูชั่นที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจลูกค้าหรือ Put People First ถือเป็น DNA ของทีมงานเอพีทุกคน ซึ่งได้ถ่ายทอดกระบวนการคิดดังกล่าวเป็นรากฐานให้กับดีไซน์เนอร์ไทยรุ่นใหม่ที่ร่วมในโครงการ AP NEW GEN DESIGNER – สร้างนักคิด ต่อยอดดีไซน์สร้างสรรค์”

โครงการ  AP NEW GEN DESIGNER – สร้างนักคิด ต่อยอดดีไซน์สร้างสรรค์ เริ่มต้นจากการจับมือระหว่าง บมจ. เอพี ไทยแลนด์ และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเอ็มพาวเวอร์ให้นิสิตซึ่งคือดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ได้ทำงานจริงกับผู้อยู่อาศัยจริง อีกทั้งยังเพื่อเอ็มพาวเวอร์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างนิสิต คณาจารย์ และทีมงานเอพี โดยเริ่มต้นจากกระบวนการการเวิร์คช็อปเพื่อเข้าใจถึงภาพรวมของการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างครบลูป จากนั้นจึงลงสนามจริงเพื่อเรียนรู้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกับลูกค้าตัวจริงตลอดระยะเวลา 2 เดือน นักศึกษาทุกคนจะได้รับโจทย์ในหัวข้อ ‘NEW BREATH OF THE CITY’ เพื่อสร้างสรรค์โปรเจคงานแลนด์สเคปดีไซน์ของที่อยู่อาศัยแนวตั้งหรือคอนโดมิเนียมที่มีความท้าทายเฉพาะตัว ทั้งข้อจำกัดด้านพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับดีไซน์ทางสถาปัตยกรรมและ character ของตัวอาคาร บรรยากาศโดยรวม และพื้นที่แวดล้อม ความลงตัวกับวิถีชีวิต จำนวนของผู้พักอาศัย ตลอดจนการ maintain ให้คงความร่มรื่นงดงามในระยะยาวได้จริง พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

ผลงานที่ได้รับรางวัล 3 ผลงานในรอบสุดท้าย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมในโครงการ มีดังนี้ 1. “Home is a shelter from storms-all sorts of storms” ผลงานของ นางสาวนีรชา นิธิภิญโญเลิศ โดยได้ให้คำจำกัดความของผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า “คอนโดเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของคนที่ต้องเข้ามาทำงานในเมือง แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆ อย่างด้านพื้นที่ จึงทำให้ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัยแตกต่างกัน ในฐานะของดีไซน์เนอร์ จึงต้องทำให้ ‘บ้านไม่ใช่เพียงสถานที่’ แต่เป็น ‘ความรู้สึกสบายใจ’ เมื่อได้กลับมา เป็นสถานที่ที่สามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้มากที่สุด โดยเล่าผ่านองค์ประกอบทางการออกแบบทั้ง 4 อย่าง คือ 1) Material การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติของไม้ในการออกแบบเพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่น สบาย เสมือนอยู่บ้าน 2) Planting การสร้างพื้นที่สีเขียวที่โล่งกว้าง เปรียบ เสมือนสนามหน้าบ้าน ให้ได้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างอิสระได้ 3) Lighting การสร้างพื้นที่โดยให้ได้รับแสงธรรมชาติตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนพระอาทิตย์ตก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ของไออุ่นธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลาของวัน 4) Space การสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ใน Semi-outdoor เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้งานสัมผัสความเป็นธรรมชาติ พร้อมๆ ไปกับกิจกรรมที่ทำอยู่”

2. “To Feel Free” ผลงานของ นางสาวปิยากร งามเกียรติขจร ซึ่งได้กล่าวถึงผลงานว่า “ผลงานชิ้นนี้ คือ การสร้างอิสรภาพในการตามหาประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 5 แบบภายในที่พักอาศัย ได้แก่ 1) Difference ความแตกต่างที่เกิดจากการออกแบบพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม 2) Option หรือตัวเลือกที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเลือก Path การเข้าถึง และการใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างอิสระ 3) Easiness & Convenience การสร้างความสะดวกสบายและการเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางได้โดยง่าย 4) Relaxing การสร้างพื้นที่ให้ได้พักผ่อน และปลดล็อคความเครียดในชีวิต 5) Privacy การสร้างพื้นที่แห่งความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ส่วนกลาง”

3. “Back to the wild” ผลงานของ นายตรัย ตั้งพิมาย โดยได้กล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า “ผลงานนี้ ถือเป็นงานดีไซน์ เพื่อลดทอนความรู้สึกการหายไปของธรรมชาติในเมืองใหญ่ ผ่านการสร้างประสบการณ์ให้รู้สึกและได้สัมผัสอ้อมกอดของธรรมชาติ กับการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ใน 3 ส่วนพื้นที่ของโครงการ ดังนี้ 1) Welcome to the wild การสร้างสวนต้อนรับที่เปลี่ยนผ่านประสบการณ์ในเมืองที่วุ่นวายเข้ามาสู่ความสงบในโครงการ ผ่านองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตย์ ที่ช่วยตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 2) Mysterious Garden การสร้าง Path ที่เดินเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละก้าวย่าง 3) Top of Mountain Cliff การออกแบบเล่นระดับของพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยชั้นบนสุดต้องการให้สัมผัสถึงความเอ็กซ์คลูซีฟ เสมือนยืนอยู่บนยอดเขาในบรรยากาศธรรมชาติที่เห็นเส้นขอบฟ้า และยอดไม้”

นายพัชร ชยาสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “ผลงานทั้ง 3 ชิ้นข้างต้น ถือเป็นผลงานดีไซน์ที่เริ่มออกกแบบจากความเข้าใจในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ทั้งในเชิงความรู้สึก และการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัย เอพีเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยเอ็มพาวเวอร์ศักยภาพทางความคิดของน้องๆ ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ก่อนลงสู่สนามของการทำงานจริง”

- Advertisment -

Most Popular

ฮอนด้าเปิดแคมเปญ “ช้อป.ใช้.ชิง ซีซั่น 2 รวยเปรี้ยง ไม่เกี่ยง ซีซี.” แจกทองรวม 555 รางวัล มูลค่ากว่า 20 ลบ.

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเปิดตัวแคมเปญ “ช้อป.ใช้.ชิง ซีซั่น 2 รวยเปรี้ยง ไม่เกี่ยง ซีซี.” แสดงความขอบคุณลูกค้าชาวไทยต่อเนื่องจากซีซั่นแรก ด้วยการแจกโชคใหญ่ มอบทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 1 ล้านบาท 5 รางวัล แจกครบทั้ง 5 ภาค ได้แก่ เหนือ, ใต้, กลาง,...

เน็กซัส ชี้ตลาดอสังหาฯ กรุงเทพฯ ปรับตัวมากที่สุดในรอบ 10 ปี

เน็กซัส เผยภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพปี 2563 แม้ทุกปัจจัยล้วนส่งผลกระทบต่อการเปิดตัวโครงการ ราคา และยอดขาย แต่ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวกันได้ดี โดยทั้งปีสามารถสร้างยอดขายที่ 32,800 หน่วย เมื่อเทียบกับโครงการที่เปิดตัวใหม่จำนวน 20,100 หน่วย ทำให้ตลาดดูมีศักยภาพที่ดีขึ้นในแง่ของยอดขายรวม ส่งผลให้ยอดสะสมคอนโดในตลาดอยู่ที่  674,100 หน่วย คาดปี 2564 ว่า ราคาคอนโดมิเนียมน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับตลาดอาคารสำนักงาน...

แกรนด์ ยูนิตี้ ส่งโปร “สะท้านใจ หยุดจ่าย 12 เดือน” กับคอนโดฯ พร้อมอยู่ 5 ใกล้รถไฟฟ้า

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY – MAKES SENSE. ส่งโปรโมชั่นแรง จัดให้ จนใจสั่นตั้งแต่ต้นปี 2564 กับโปรฯ “สะท้านใจ หยุดจ่าย 12 เดือน” ให้ลูกค้าอยู่อาศัยกันแบบฟรีๆ นานถึง...

ศุภาลัย รุกเจาะทำเลทองย่านพหลโยธินเปิดโครงการแรก “ศุภาลัย พรีโม่ พหลโยธิน 54/1”

ศุภาลัย รุกชิงแชร์ตลาดอสังหาแนวราบรับต้นปี 2564 ปักธงทำเลแรกย่านพหลโยธินกับโครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ พหลโยธิน 54/1” บนทำเลศักยภาพเชื่อมต่อย่านที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจตอบรับทุกการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งรถไฟฟ้า สนามบิน และทางด่วน มีสินค้าตอบสนองกลุ่มลูกค้าในทุกระดับราคา ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ในราคาพิเศษเริ่ม 2.79 ล้านบาท Pre-Sales 23-24 มกราคม 2564 ณ สำนักงานขาย...

Recent Comments