เซ็นทรัลฯ สนองนโยบายรัฐปิดห้างฯ สกัด COVID-19

เซ็นทรัลฯ สนองนโยบายรัฐปิดห้างฯ สกัด COVID-19

ตามประกาศของรัฐบาล ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 22 วัน นั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางศูนย์การค้าฯ ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ด้วยการปิดบริการศูนย์การค้าฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 

อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าฯ ต่าง ๆ ยังเปิดให้บริการสั่งอาหารผ่าน ฟู้ด เดลิเวอรี่ (Food Delivery) หรือผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะขอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/centralembassy

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เชื่อมั่นอย่างที่สุดว่า เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

Leave a Reply

Close Menu