สมาคมโรงแรมและอินฟอร์มาร์ มาร์เก็ตส์ ลงนามร่วมมือหนุนจัดงาน Food & Hotel Thailand 2020

สมาคมโรงแรมและอินฟอร์มาร์ มาร์เก็ตส์ ลงนามร่วมมือหนุนจัดงาน Food & Hotel Thailand 2020

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย นางมาริสา สุโกศล หนุนภัคดี อุปนายกและประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม และ นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษา สมาคมโรงแรมไทย พร้อมด้วยนายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวสุภาพร อังศรีสุรพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท อินฟอร์มาร์ มาร์เก็ตส์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2020 (Food & Hotel Thailand 2020) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเพียงงานเดียวที่ทางสมาคมฯ ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2020 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 9-12 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Close Menu