Wednesday, January 20, 2021
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Home Check in สภาสถาปนิก และ อารยะ เอ็กซ์โป จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

สภาสถาปนิก และ อารยะ เอ็กซ์โป จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่กินเวลามาเกือบหนึ่งปีเต็ม ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นมีมูลค่าสูงถึง 1.29 ล้านล้านบาท (ที่มา: Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์) และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในวงกว้างซึ่งไม่อาจประเมินความเสียหายได้ ทำให้สภาสถาปนิกต้องเร่งทาให้อุตสาหกรรมนี้กลับมาฟื้นตัวขึ้นโดยเร็ว จึงประกาศจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built งานใหญ่งานเดียวแห่งปี ที่รวบรวมเรื่องราวองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมครอบคลุมทุกสาขา ทั้งสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมถึงเทรนด์ด้านการออกแบบ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากแบรนด์ชั้นนาทั้งในและต่างประเทศไว้อย่างครบครัน ระหว่าง 18-22 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. ที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

‘สถาปนิกปันสุข’ ร่วมแบ่งเบาวิกฤต “สถาปนิกปันสุข” เป็นแนวคิดการจัดงานในปีนี้ เกิดขึ้นจากความต้องการร่วมมือกันฟื้นฟูวงการสถาปัตยกรรม ออกแบบและก่อสร้าง ด้วยการส่งมอบความสุขผ่านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตตามแนววิถีใหม่ คุณประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built กล่าวว่า “การจัดงานในปีนี้ถือได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสถาปนิกและนักออกแบบที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีโจทย์ใหม่ๆ ในการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังโรคระบาด ไม่ใช่แค่เรื่องที่อยู่อาศัย แต่รวมถึงพื้นที่สาธารณะอื่นๆ อย่างโรงพยาบาล สวนสาธารณะ ผังเมือง หรือแม้แต่เรือนจา นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่วงการกาลังให้ความสาคัญ เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียนกับความยั่งยืน การจัดการกับพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างทิ้งร้างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเมื่อการออกแบบเปลี่ยนไป ฝั่งผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้างเองก็มีความท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนด้วย

งานในปีนี้เราจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างคนในวิชาชีพสถาปนิก นักออกแบบ ก่อสร้าง และร่วมกันส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปสู่สังคม เพื่อแบ่งเบาวิกฤตที่เราต้องเผชิญด้วยกัน และท้ายที่สุดเพื่อก่อให้เกิด “ความสุข” อันเป็นเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์” สุดยอดขุมพลังแห่งความรู้ การจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมออกแบบและก่อสร้างนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ACT FORUM ’20 Design + Built ได้เชิญวิทยากรระดับโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ อาทิ Kate Orff, Jon Charles Coe, Marina Tabassum, Lyndon Neri, Jan Gehl รวมทั้งวิทยากรสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ คุณฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล คุณพงษ์เทพ สกุลคู คุณรุสลัน โตะแปเราะ และคุณกชกร วรอาคม นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกกว่า 40 ท่าน ที่จะมาร่วมส่งมอบประสบการณ์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ตลอด 5 วัน ของการจัดงาน หัวข้อที่น่าสนใจที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งการออกแบบ การฟื้นฟู การบริหารจัดการ ธุรกิจ กฎหมาย ทักษะแห่งอนาคต เช่น Landscape and Urban Planning Architect, สถาปนิกยุค New Normal, นวัตกรรมวิถีใหม่ในโรงพยาบาล, การออกแบบโรงแรมและคอนโดมิเนียมในยุค COVID-19, สถาปนิกจบใหม่..ทาอะไรดี, ประสบการณ์การบริหารสานักงานสถาปนิกภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ, การทาประกันภัยวิชาชีพ, ออกแบบอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง, การพัฒนาวิชาชีพและการขอเลื่อนระดับ, Urban Management เมืองมรดกโลกไทย, เสน่ห์และศักยภาพของพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก, สถาปนิกผังเมืองกับการจัดผังเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, การปลูกป่ากลางเมืองเรื่องที่ทาได้จริง, World Environmental Design, Modular House, Biotechnology Design, Proxemics Diagram For Architects, เรือนจากับแนวทางพ้นวิกฤติความหนาแน่น, การชุบชีวิตของโครงสร้างทิ้งร้างของเมือง, คุณภาพชีวิตใหม่ในบ้านพักคนงาน, การตรวจสอบแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม, ผู้ตรวจสอบประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน, Circular Economy in Architecture, Service Design กับสถาปนิก, ผ่านร้อนผ่านหนาว ด้วยการบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ ฯลฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดหัวข้อสัมมนาและจองบัตรได้ที่ www.ActForumExpo.com/2020/forum

เข้มข้นครบเครื่อง…เรื่องออกแบบและก่อสร้าง ACT FORUM ’20 Design + Built ซึ่งชื่องาน ACT นั้นมาจากคาว่า Architect Council of Thailand หรือ สภาสถาปนิก โดยงานนี้มีจุดเด่นคือ เป็นงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง สาหรับงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง หลังจากการจัดงานในปีแรกที่ประสบความสาเร็จอย่างมาก ด้วยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 ราย และได้รับความสนใจจากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกว่า 300 ราย จาก 30 ประเทศทั่วโลกที่ตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ด้านคุณศุภแมน มรรคา ผู้อานวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จากัด ผู้จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built เผยว่า “สาหรับในปีนี้การจัดงานยังคงความเข้มข้นครบเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งผู้แสดงสินค้าจากแบรนด์ชั้นนาทั้งในไทยและต่างประเทศ กว่า 300 ราย ที่เตรียมทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาเปิดตัวและประชันโฉมภายในงาน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างภายใต้คอนเซปต์ New Normal Technologies เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในยุควิถีใหม่ อาทิ

* การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซปต์ “NEW LIGHT FOR NEW NORMAL” จาก บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

* การเปิดตัววัสดุปิดผิวลามิเนต ภายใต้คอนเซปต์ “EXPLORE THE NATURE” จาก บริษัท วิลสันอาร์ท ประเทศไทย จากัด • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้ใช้ยุคใหม่ทั้งด้านดิจิตอลและชีวิตวิถีใหม่ จาก บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จากัด

* การประชันเทคโนโลยีเครื่องมือช่างจาก Makita และ Milwaukee ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นและอเมริกา ที่จะมาเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ในงานนี้โดยเฉพาะ นอกจากไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่กล่าวมาแล้ว ในปีนี้เราได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ

* เวทีสัมมนาในรูปแบบ Hybrid Conference ครั้งแรกในปีนี้

* การยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน

* การเปิดตัว ACT FORUM Digital Showroom เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้างควบคู่กับการจัดงานแบบออฟไลน์ โดยได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและออกแบบไว้อย่างครบครัน คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูอุตสาหกรรมก่อสร้างให้กลับมาดีขึ้น และช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อยหลังจากที่ทรุดหนักไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังเป็นงานที่ช่วยผลักดันให้สถาปนิก นักออกแบบของไทย สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลได้” สาหรับงาน ACT FORUM ’20 Design + Built มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ActForumExpo.com สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ Digital Showroom สามารถดูได้ที่ www.ActForumExpo.com/virtual

- Advertisment -

Most Popular

ฮอนด้าเปิดแคมเปญ “ช้อป.ใช้.ชิง ซีซั่น 2 รวยเปรี้ยง ไม่เกี่ยง ซีซี.” แจกทองรวม 555 รางวัล มูลค่ากว่า 20 ลบ.

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเปิดตัวแคมเปญ “ช้อป.ใช้.ชิง ซีซั่น 2 รวยเปรี้ยง ไม่เกี่ยง ซีซี.” แสดงความขอบคุณลูกค้าชาวไทยต่อเนื่องจากซีซั่นแรก ด้วยการแจกโชคใหญ่ มอบทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 1 ล้านบาท 5 รางวัล แจกครบทั้ง 5 ภาค ได้แก่ เหนือ, ใต้, กลาง,...

เน็กซัส ชี้ตลาดอสังหาฯ กรุงเทพฯ ปรับตัวมากที่สุดในรอบ 10 ปี

เน็กซัส เผยภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพปี 2563 แม้ทุกปัจจัยล้วนส่งผลกระทบต่อการเปิดตัวโครงการ ราคา และยอดขาย แต่ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวกันได้ดี โดยทั้งปีสามารถสร้างยอดขายที่ 32,800 หน่วย เมื่อเทียบกับโครงการที่เปิดตัวใหม่จำนวน 20,100 หน่วย ทำให้ตลาดดูมีศักยภาพที่ดีขึ้นในแง่ของยอดขายรวม ส่งผลให้ยอดสะสมคอนโดในตลาดอยู่ที่  674,100 หน่วย คาดปี 2564 ว่า ราคาคอนโดมิเนียมน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับตลาดอาคารสำนักงาน...

แกรนด์ ยูนิตี้ ส่งโปร “สะท้านใจ หยุดจ่าย 12 เดือน” กับคอนโดฯ พร้อมอยู่ 5 ใกล้รถไฟฟ้า

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY – MAKES SENSE. ส่งโปรโมชั่นแรง จัดให้ จนใจสั่นตั้งแต่ต้นปี 2564 กับโปรฯ “สะท้านใจ หยุดจ่าย 12 เดือน” ให้ลูกค้าอยู่อาศัยกันแบบฟรีๆ นานถึง...

ศุภาลัย รุกเจาะทำเลทองย่านพหลโยธินเปิดโครงการแรก “ศุภาลัย พรีโม่ พหลโยธิน 54/1”

ศุภาลัย รุกชิงแชร์ตลาดอสังหาแนวราบรับต้นปี 2564 ปักธงทำเลแรกย่านพหลโยธินกับโครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ พหลโยธิน 54/1” บนทำเลศักยภาพเชื่อมต่อย่านที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจตอบรับทุกการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งรถไฟฟ้า สนามบิน และทางด่วน มีสินค้าตอบสนองกลุ่มลูกค้าในทุกระดับราคา ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ในราคาพิเศษเริ่ม 2.79 ล้านบาท Pre-Sales 23-24 มกราคม 2564 ณ สำนักงานขาย...

Recent Comments