พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 50 ปี สศก.

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 50 ปี สศก.

เมื่อเร็วๆ นี้  ดร.มนวิภา  ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) พร้อมคณะ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์  “อาคาร ๕๐ ปี สศก.” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  โดยมี พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

ในโอกาสนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการและผลงานของนักเรียน

“อาคาร ๕๐ ปี สศก.” เป็นอาคารโดมและพื้นลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ และปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และอื่นๆ ประกอบกับโรงเรียนสามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานในชุมชน และประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม

อาคารมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 สามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาสุขุมวิท 33 ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ”  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-63516-6 (ใบเสร็จการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

Leave a Reply