คลินิกแก้หนี้ by SAM ออกบูธให้ความรู้ทางการเงินที่ PIM

คลินิกแก้หนี้ by SAM ออกบูธให้ความรู้ทางการเงินที่ PIM

คลินิกแก้หนี้ by SAM โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมออกบูธนิทรรศการทางการเงินในโครงการ GE Day ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อให้ความรู้การวางแผนการเงิน การออม และการบริหารจัดการหนี้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา ให้สามารถสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ในอนาคต โดยมี นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์  ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมที่ 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์  ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

Leave a Reply

Close Menu